Raseborgs grevskap Tillbaka

Raseborgs grevskap, det första grevskapet i Finland, förlänades 1569 änkefru Ebba Lilliehöök (1529-1609) och hennes efterkommande på manssidan, medlemmar av ätten Leijonhufvud. "Grev Ebba" som hon själv kallade sig, besökte veterligen aldrig själv sin förläning, som hon styrde genom fogdar; i stället engagerade hon sig i rikspolitiken.

Grevskapet omfattade från 1571 Ingå och Karis socknar jämte Ekenäs stad samt från 1649 därtill Pojo, Karislojo, Lojo och Sjundeå socknar. Förläningen, som indrogs 1681, tryckte i många avseenden sin prägel på landsdelens utveckling. Grevarna residerade när de vistades i grevskapet på Ekenäs (kungs)gård.

Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: Main.DataConverter
ägare: Svenska folkskolans vänner
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 04.06.2009 av Main.DataConverter
Uppdaterat 04.06.2009 av Main.DataConverter

Svenska folkskolans vänner rf
Annegatan 12
00120 Helsingfors
09 6844 570
sfv@sfv.fi