Ravila, Paavo Tillbaka

Ravila, Paavo Ilmari (f. 5/7 1902 Laukas, d. 16/4 1974 Hfrs), språkforskare och universitetsman, fil.dr 1932. Ravila var professor i finska och närbesläktade språk vid Åbo universitet 1934-49, professor i finsk-ugrisk språkforskning vid Helsingfors universitet 1949-56, universitetets rektor 1953-56 och kansler 1963-68; ledamot av Finlands Akademi 1956-63, dess preses 1963. Hans forskningsresor till mordvinerna och samerna kring 1930 resulterade bl.a. i doktorsavhandlingen Das Quantitätssystem des seelappischen Dialektes von Mattivuono (1932). Ravila skrev en mycket använd introduktion till språkhistorien, Johdatus kielihistoriaan (1946, 2:a uppl. 1961). Han var väl bevandrad i allmän lingvistik vars centrala tankar han (ofta i polemisk form) introducerade för en finskspråkig publik. Ravila var en tidig kritiker av president Kekkonen. - Ravilas bror, generalmajor (1955) Johan Ravila (1897-1980), som avslutade sin karriär som chef för huvudstabens vapenavdelning 1955-59, blev världsmästare i miniatyrgevärsskytte 1937.RavilaPaavo.jpgRavila, Paavo. Hans forskningsresor till mordvinerna och samerna resulterade bl.a. i doktorsavhandlingen Das Quantitätssystem des seelappischen Dialektes von Mattivuono (1932). Foto: Museiverket.


Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
ägare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: UVF-redaktion
Ämnesord
språkhistoria, språkforskning, finska, professorer, forskare, finsk-ugriska språk
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Ponduskategori
Språk
Skapat 19.01.2011 av Johan Lindberg
Uppdaterat 19.06.2017 av Lasse Sundman