sjöbevakning Tillbaka

sjöbevakning. Övervakningen av Finlands kustområde handhas av två sjöbevakningssektioner, Finska vikens och Västra Finlands, vilka arbetar under staben för gränsbevakningsväsendet. Sjöbevakningssektionerna är i sin tur indelade i sex sjöbevakningsområden med sammanlagt 27 sjöbevakningsstationer (2006), av vilka flertalet är internationella gränsövergångsställen för fritidsbåtar. I likhet med gränsbevakningsmyndigheterna på land handhar s. gränsbevaknings-, tull-, räddnings- och bistånds-, polis- och militära uppgifter samt vissa andra i lag fastslagna uppgifter; huvudansvaret för sjöräddningen innehas av s. Personalen uppgår till ca 970 personer (2006). Den är fackligt organiserad i Sjöbevakningsförbundet (Merivartioliitto, gr. 1984), som hör till Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena, FFC:s största medlemsförbund.

En s. upprättades 1930, under förbudslagstiden, särskilt för att bekämpa den ytterst omfattande spritsmugglingen vid landets kuster. Under andra världskriget var s. förenad med sjöstridskrafterna, men sammanfördes 1944 med gränsbevakningsväsendet. (E. Sundbäck, Merivartiointia 75 vuotta: merivartiolaitoksen ja merivartioston historia 1930-2005, 2005)
Sjoebevakning

sjöbevakning. Bevakningsfartyget Merikarhu tillhör Finska vikens sjöbevakningssektion. Vid sjösättningen 1994 var fartyget det enda i Östersjöområdet som hade utrustning för bekämpning av gas- och kemikalieolyckor. Foto: Lehtikuva Oy, T. Wennström.
Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: UVF-redaktion
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
havsövervakning, gränsövervakning
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Ponduskategori
Sjöfart och båtbyggnad
Skapat 21.01.2011 av Johan Lindberg
Uppdaterat 08.06.2017 av Lasse Sundman

Svenska folkskolans vänner rf
Annegatan 12
00120 Helsingfors
09 6844 570
sfv@sfv.fi