Staffan Laurensson Tillbaka

Staffan Laurensson (Stephanus Laurentii) (d. 19/1 1496 Viborg, Danmark), franciskanbroder, Finlands ende teologie doktor under medeltiden; härstammade troligen från Kökar, där han möjligen också inträdde i orden. S. bedrev sina teologiska studier troligen både i Lund, där den nordiska provinsen (Dacia) hade sin högskola, och i utlandet. Han valdes 1478 på provinsialkapitlet i Lund till provinsens styresman (minister provencialis) vid en tid då orden var splittrad mellan en strängare och en mindre sträng riktning. S. representerade den senare, de s.k. konventualerna, som gärna ägnade sig åt lärda studier; ända till provinsens upplösning var denna riktning förhärskande i Sverige (med Finland) och Norge. Reformrörelsen åter krävde en striktare observans av den helige Franciskus fattigdomskrav och vann slutligen överhanden i Danmark.

Då observantkonventen av påven 1481 löstes från provinsialministerns jurisdiktion, reste S. till Rom och lyckades få beslutet återkallat. Striden fortgick med växlande framgång för observanterna. S. blev avsatt på provinsialkapitlet i Randers 1493, men vann hos påven resning i målet. Han dog innan saken avgjorts, och begrovs i Kökars konvent. I samband med sin Romresa utnämndes S. troligen av påven till teologie doktor. Utöver kontroverserna med observanterna är ingenting bekant om hans verksamhet. En förklaring till de svenska (och finska) konventens motvilja mot observansen kan ha varit svårigheten att i det glest bebyggda landet leva på allmosor i den helige Franciskus anda. 1979 avtäcktes i Kökars kyrka en minnesplatta till S:s minne. (J. Gallen, S.L., Finlands ende doktor i den heliga Skrift, Historisk tidskrift för Finland, 1935; J. Lindbaek, De danske Franciskanerkloster, 1914)
Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: UVF-redaktion
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
medeltiden, munkar (religion), teologie doktorer
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Ponduskategori
Religion och kyrka
Skapat 04.05.2009 av Main.DataConverter
Uppdaterat 05.06.2017 av Lasse Sundman

Svenska folkskolans vänner rf
Annegatan 12
00120 Helsingfors
09 6844 570
sfv@sfv.fi