Tölöaffären Tillbaka

Tölöaffären, Tölömiddagen, en händelse som inträffade under Krimkriget och som av landets dåvarande styresmän (i främsta rummet generalguvernören Friedrich von Berg) tillmättes en oproportionerligt stor politisk betydelse. En krets studenter och graduerade hade på Andersdagen 30/11 1855 samlats på Tölö värdshus, där man under uppsluppen stämning utbringade skålar bl.a. för krönta huvuden i länder, med vilka ryska riket befann sig i krig. Sedan saken kommit till de styrandes kännedom, började de utöva påtryckningar på universitetsmyndigheterna, som relegerade några av de inblandade på viss tid; därtill dömdes A.E. Nordenskiöld förlustig sitt kuratorsämbete. Den egentliga orsaken till att deltagarna i festen bestraffades sägs ändå ligga i att de tidigare samma år hade avslöjat generalguvernörens spion. En av namnsdagsfirarna var Anders Ramsay, som skildrar händelsen i sina memoarer Från barnaår till silverhår.
Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: UVF-redaktion
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
Krimkriget, politik
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Ponduskategori
Krig och försvar
Skapat 04.08.2011 av Johan Lindberg
Uppdaterat 31.05.2017 av Lasse Sundman

Svenska folkskolans vänner rf
Annegatan 12
00120 Helsingfors
09 6844 570
sfv@sfv.fi