Tunzelman von Adlerflug, Alexander Tillbaka

Tunzelman von Adlerflug, Alexander (f. 19/6 1879 Kiev, d. 23/3 1946 Hfrs), militär, generallöjtnant (1928). T. genomgick 1899-1902 Finska kadettkåren och avancerade till regementskommendör i rysk tjänst, tjänstgjorde under kriget 1918 som stabschef och befälhavare för Savolaxfronten samt var därefter bl.a. divisionskommendör; tog avsked 1928. (J. Kronlund m.fl., Suomen puolustuslaitos 1918-1939, 1988; Itsenäisen Suomen kenraalikunta 1918-1996, biografiat, red. R. Lipponen, 1996)
Aktörer
upphovsman: UVF-redaktion
ägare: Svenska folkskolans vänner
utgivare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
finska inbördeskriget, generallöjtnanter
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Ponduskategori
Krig och försvar
Skapat 04.05.2009 av Main.DataConverter
Uppdaterat 27.05.2017 av Lasse Sundman

Svenska folkskolans vänner rf
Annegatan 12
00120 Helsingfors
09 6844 570
sfv@sfv.fi