utter ( Lutra lutra), mårddjur, som är anpassat till liv i vatten. U. förekommer inom hela den palearktiska regionen och utbredningen omfattar hela Europa förutom Island. Fram till 1950-t. var u. rätt vanlig i stora delar av den finländska skärgården och förekom även allmänt i inlandet. Jakt reducerade dock stammen starkt (upp till tusen fällda djur årligen), och sedan 1970-t. har u., förmodligen främst på grund av miljögifter och biotopförändringar, varit nästan helt försvunnen i stora områden i skärgården. I inlandet har beståndet i någon mån ökat i och med att u. fridlystes 1974. Begränsad jakt med tillstånd av jaktvårdsdistrikten kan dock ske under perioden 1.11-30.4.

Utter

utter. Uttern har en långsträckt kropp med korta ben. Den åker ofta kana i snön på vintern, vilket man tidigare tolkat som lek. Numera misstänker man att det har att göra med utterns vana att doftmarkera sitt revir. Foto: Leuku, A. Saraja.

Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
ägare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: Sigbritt Backman
Ämnesord
historia, utter
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Ponduskategori
Biologi
Skapat 27.07.2009 av Sigbritt Backman
Uppdaterat 20.04.2017 av Lasse Sundman

Svenska folkskolans vänner rf
Annegatan 12
00120 Helsingfors
09 6844 570
sfv@sfv.fi