von Born, Johan August Tillbaka

von Born, Johan August (f. 29/8 1815 Borgå sn, d. 29/10 1878 Hfrs), ämbetsman, farfar till Ernst von B. Han tjänstgjorde först i Åbo och Viborgs hovrätter och sedan i senaten, där han 1842 blev protokollsekreterare i finansexpeditionen. Han utnämndes 1855 till chef för tullverket och 1865 till senator och chef för kansliexpeditionen, som han följande år bytte ut mot jordbruksexpeditionen; avgick 1873, sedan hans strävanden att öka de privata järnvägarnas antal inte vunnit understöd inom regeringen. Den konservative och aristokratiske B. uppträdde vid lantdagarna 1863-64, 1867 och 1872 (vice lantmarskalk) som ledare för regeringspartiet inom adeln och var lantmarskalk 1877-78. Han baroniserades 1864 och erhöll följande år kammarherretitel.

Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: Main.DataConverter
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
personer (individer), autonoma tiden, statstjänstemän, lantdagsmän
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Ponduskategori
Historia
Skapat 04.05.2009 av Main.DataConverter
Uppdaterat 19.04.2016 av Johan Lindberg

Svenska folkskolans vänner rf
Annegatan 12
00120 Helsingfors
09 6844 570
sfv@sfv.fi