von Buxhövden, Friedrich Wilhelm Tillbaka

von Buxhövden, Friedrich Wilhelm (f. 14/9 1750 Estland, d. där 23/8 1811), rysk fältherre av baltisk härstamning. B., som gjort karriär delvis genom hovgunst, deltog 1789 i det första slaget vid Svensksund och i underkuvandet av Polen 1795. Han kämpade mindre lyckligt mot Napoleon vid Austerlitz 1805 och som rysk överbefälhavare 1806, men blev trots allt 1808 befälhavare för den armé som ryckte in i Finland och erhöll samtidigt uppdraget att handha förvaltningen av de erövrade områdena. Han residerade från mars 1808 i Åbo och befattade sig föga med själva krigföringen. B. ådrog sig i synnerhet genom konventionen i Olkijoki kejsarens missnöje och blev i december samma år tvingad att ta avsked. Hans eftermäle i Finland blev gott p.g.a. hans försök att mildra krigets verkningar och försona befolkningen med det nya styret.Buxhoevden.jpg

von Buxhoevden, Fredrik Wilhelm var överbefälhavare för den ryska armé som ryckte in i Finland 1808. Stålstick. Foto: Museiverket.
Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: UVF-redaktion
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
finska kriget, fältherrar, befälhavare
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Ponduskategori
Krig och försvar
Skapat 05.09.2011 av Johan Lindberg
Uppdaterat 14.04.2017 av Lasse Sundman

Svenska folkskolans vänner rf
Annegatan 12
00120 Helsingfors
09 6844 570
sfv@sfv.fi