Wänninen, Erkki Tillbaka

Wänninen, Erkki Verner (f. 9/10 1925 Åbo), kemist, tekn.dr. 1960. W. var 1967-87 professor i analytisk kemi vid Åbo Akademi och kemisk-tekniska fakultetens dekanus 1975-77. Han var också rektor för Handelshögskolan vid Åbo Akademi 1965-69. W. specialiserade sig under ledning av sin lärare Anders Ringbom på komplexometri, och utvecklade ett stort antal nya komplexometriska titreringsmetoder. Han har innehaft flera förtroendeuppdrag inom kemisternas intresseorganisationer. (Franciska Sundholm)

Aktörer
upphovsman: Main.DataConverter
ägare: Svenska folkskolans vänner
utgivare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
personer (individer), kemister
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Ponduskategori
Kemi
Skapat 04.05.2009 av Main.DataConverter
Uppdaterat 04.05.2009 av Main.DataConverter