Wilén, Tage Tillbaka

Wilén, Tage Ove Willehard (f. 25/8 1941 Mariehamn), konstnär, bror till Broge W., utexaminerad från Konstfack i Stockholm 1964. W. har kombinerat konstnärskapet med en skiftande yrkesbana som brevbärare, sjöman, reklamtecknare och kyrkvaktmästare. Han slog igenom i början av 1970-t. med folkligt burleska målningar, där de ofta humoristiska motiven kännetecknades av breda penseldrag och starka färger. Samma frodiga gestalter återkom i hans träsniderier. Senare har W:s konstnärskap fördjupats och fått en allt mera existentiell och symbolmättad framtoning. Nutidens andliga tomhet och materiella fixering gestaltas med ironisk distans. Bland W:s offentliga arbeten märks en svit väggmålningar i lagtingets sessionssal i Självstyrelsegården i Mariehamn. (Gustaf Widén)

WilenTage

Wilén, Tage. Har ibland kallats "Ålands nationalmålare", och han är otvivelaktigt den målare som framom andra förknippas med Eckerö. Hans av berättarglädje och underfundigheter fyllda verk har gett mången betraktare orsak till eftertanke. Foto: Ålandstidningen, S. Södergård.

Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: SigbrittBackman
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
personer (individer), målare (bildkonstnärer)
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Ponduskategori
Konst
Skapat 28.07.2009 av Sigbritt Backman
Uppdaterat 18.05.2016 av Johan Lindberg

Svenska folkskolans vänner rf
Annegatan 12
00120 Helsingfors
09 6844 570
sfv@sfv.fi