Hel_Nyblin1800-t..jpg

Helsingfors_Nyblin

Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
fotografier, städer (offentligrättsliga samfund), Helsingfors-identitet
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Bild
Skapat 23.06.2009
Uppdaterat 08.06.2023