HELSing_UB_ok1.jpg

Nationalbiblioteket. Södra läsesalen. Pelarna är överdragna med marmorerad stuck. Valvens dekor härstammar från 1881. Foto: Nationalbiblioteket, K. Hakli.

Aktörer
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
utgivare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
bilder
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Bild
Skapat 24.06.2009
Uppdaterat 18.02.2021