Norra_Savolax_bef.jpg

diagram

Aktörer
upphovsman: SigbrittBackman
ägare: Svenska folkskolans vänner
utgivare: Svenska folkskolans vänner
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Bild
Skapat 09.05.2010
Uppdaterat 18.02.2021