Vinterkriget_karik_i_DailyExpress_MV.jpg

Vinterkriget, skämtteckning över Finlands hemliga vapen i Daily Express. Museiverket.

Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Bild
Skapat 29.04.2011
Uppdaterat 18.02.2021