Åbo universitet

Åbo universitet, gr. 1920, är ett mångdisciplinärt universitet som fram till förstatligandet 1974 var känt enbart under sitt finska namn, Turun yliopisto. Av central betydelse för universitetets utveckling var de donationer som på 1940-t. gavs av bröderna Anton Joutsen (1868-1942) och Karl Joutsen (1865-1940), vilka hade skapat sig en förmögenhet som guldgrävare i Alaska i seklets början. Å. har sex fakulteter: de ursprungliga humanistiska och matematisk-naturvetenskapliga fakulteterna samt de senare tillkomna medicinska (inrättad 1943, undervisning i medicin och odontologi), juridiska (inrättad 1960), samhällsvetenskapliga (inrättad 1967) och pedagogiska (inrättad 1974) fakulteterna. Dessutom finns ett stort antal fristående forsknings- och skolningsinstitutioner. Vid ingången av 2010 gick Åbo handelshögskola samman med Åbo universitet.

Universitetets kärnområde inom forskning och undervisning utgörs bl.a. av biovetenskaper, matematiska metoder och utbildningsforskning. Andra viktiga områden är forskning i olika interaktionsprocesser mellan kultur och samhälle samt astronomi och rymdforskning (Tuorla).

Å. bidrar till att utveckla sitt influensområde i s.v. Finland bl.a. genom att utbilda experter och bedriva forskning som berikar näringslivet och kulturen i regionen.

Å. hade ursprungligen lokaler i hotell Phoenix byggnad vid Salutorget, som inköptes 1920. Fr.o.m. början av 1950-t. uppfördes nya byggnader på den s.k. Vattenborgsbacken i n. delen av stadens centrum; där märks bl.a. bibliotekshuset (1954), utformat av Aarne Ervi, som även gjorde upp byggnadsplanen för området. Bland nyare byggnader märks Calonia (ark.byrå Nurmela-Raimoranta-Tasa, 1986), som inrymmer juridiska fakulteten, och Arcanum (Nurmela-Raimoranta-Tasa, 1992), där institutionerna för kemi och biokemi har sina lokaler.

Universitetets verksamhet bygger vidare på Åbo stads långa akademiska traditioner. Stadens tre universitet har ett dynamiskt samarbete inom bl.a. biovetenskaper och datateknik. Å. har drygt 16 000 studerande och 2 663 anställda (2009). Antalet professorer vid universitetet är 225 (2009). (K. Jäntere, Turun yliopiston perustaminen, 1942, ny uppl. 1969; T. Perälä, Turun yliopisto, 2 bd, 1970-77; Turun ylioppilaskunta 1922-72, red. S. Okko/H. Paloheimo, 1972; The university of Turku, red. P. Somerkoski/M. Nurmi, 1982; K. Ketonen, Sun kasvois eessä, Suomenmaa: Turun yliopiston ylioppilaskunta 1922-1944, 1997)

AaboUniversitet

Åbo universitet. Huvudbyggnaden är ritad av Aarne Ervi och invigd 1959. På väggen står universitetets valspråk "Vapaan kansan lahja vapaalle tieteelle" (Ett fritt folks gåva till fri vetenskap). Foto: Lehtikuva Oy, K. Mäntylä.

Aktörer
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
utgivare: Svenska folkskolans vänner
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 19.01.2011
Uppdaterat 19.01.2011