Åbo universitetscentralsjukhus (ÅUCS)

Åbo universitetscentralsjukhus (ÅUCS) inrättat 1958, upprätthålls av Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt, en samkommun med ca 460 000 invånare. Å., som erbjuder specialsjukvård, omfattar sedan 2007 fem sjukhus: stamsjukhuset och Kirurgiska sjukhuset i Åbo, Pemar sjukhus samt Reso och Vakka-Suomi sjukhus.

Å:s föregångare var länssjukhuset eller lasarettet i Åbo som grundades 1756. Därefter har sjukhusverksamheten pågått utan avbrott, trots att sjukhuset har bytt namn och verkat på olika platser. I slutet av 1870-t. flyttade sjukhuset till Kinakvarnbacken i stadens ö. utkanter, där en ny sjukhusbyggnad uppfördes 1881. Stamsjukhuset arbetar nu bl.a. i A-sjukhuset, det förutvarande länssjukhusets byggnad, invigd 1938 (J. Paatela/U. Ullberg, 1934-37) och U-sjukhuset, ett stort komplex som stod färdigt 1968 (M. Ypyä/R. Ypyä) samt i T-sjukhuset (M. Paatela, 2003). På stamsjukhusets område finns ett lasarettsmuseum. (A.R. Klossner, Turun lääninsairaalan vaiheita 1756-1957, 2 bd, 1956-67; TYKS Keskussairaalaliiton aika 1958-1990, red. R. Lahesmaa, 1997; T. Havia, Turun lasaretista yliopistosairaalaksi: kaksisataaviisikymmentä vuotta suomalaista sairaalaelämää 1756-2006, 2006)

Aktörer
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
utgivare: Svenska folkskolans vänner
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 19.01.2011 av Johan Lindberg
Uppdaterat 19.01.2011 av Import