Åbobanan

Åbobanan, benämning på järnvägen Tavastehus-Tfrs-Åbo, byggd 1874-76, längd 207 km. Banan till Åbo utgrenar sig från banan Tavastehus-Tfrs vid Toijala och är 128 km lång. Vid byggandet av Å. användes arbetare från Ryssland, eftersom jordägarna i Åbotrakten fruktade att järnvägsbygget skulle höja lönerna för den lokala arbetskraften.

Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: Main.DataConverter
ägare: Svenska folkskolans vänner
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 04.05.2009 av Main.DataConverter
Uppdaterat 04.05.2009 av Import