abborre

abborre (Perca fluviatilis), en av de allmännaste fiskarna i landet med förekomst i alla typer av vattendrag förutom i högt belägna fjällsjöar. Den är också en av de fyra-fem ekonomiskt sett viktigaste fiskarterna, föremål för fiske med både garn- och krokredskap. Vikt vid 8-10 års ålder vanligen ca 200 g, längd ca 25 cm. De största a. som fångats i Finland har vägt 3-3,6 kg, alla noterade i insjöar. Årsfångsten i Finland har i snitt varit 10 miljoner kg, största delen fångas av fritids- och husbehovsfiskare. Termen tusenbröder avser dvärgvuxna a. i en tät stam som kan förekomma i små sjöar med näringsbrist, där a. och mört vanligen är de enda fiskarterna.

Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: Main.DataConverter
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
djur, fiskar (djur)
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 04.05.2009
Uppdaterat 03.03.2016