Aboa Vetus & Ars Nova

Aboa Vetus & Ars Nova, Åbo, museum, öppnat 1995 i Villa von Rettig i stadens centrum. Stiftelsen Matti Koivurinnan Säätiö köpte 1991 det 1928 uppförda Rettigska palatset i avsikt att förvara sin konstsamling där. Då man under renoveringsarbetet påträffade betydande arkeologiska fynd, breddades museiplanerna till att även inbegripa ett arkeologisk-historiskt museum. Detta museum, Aboa Vetus, är uppbyggt kring ett medeltida stadskvarter som grävts fram ur jorden. Där kan man bese bl.a. autentiska kullerstensgator och källarvalv. I museet finns även till temat anknutna utställningar och multimediaframställningar som illustrerar livet i det medeltida Åbo, den näst största staden i svenska riket under perioden i fråga. Ars Nova presenterar nutidskonst av såväl inhemska som utländska konstnärer samt arrangerar specialutställningar.

AboaVetusArsNova

Aboa Vetus & Ars Nova kan uppvisa rester av det medeltida Åbo. Foto: Sakari Niemi.

Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
ägare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: JohanLindberg
Ämnesord
museer, medeltiden, arkeologi, utställningar, utgrävningar
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 19.01.2011 av Johan Lindberg
Uppdaterat 03.03.2016 av Import