älv

älv definieras i vattenlagen som ett vattendrag med rinnande vatten, om det med undantag av den tid på året då lågt vattenstånd råder kan befaras roende, såvida inte forsar eller grund utgör hinder. Vattendrag där medelavrinningen är minst 2 m3/sek. betraktas dock alltid som ä. Vattendrag som är mindre än ä. kallas enligt vattenlagen bäck.

Beträffande Finlands älvar, se bl.a. sjöar och vattendrag.

Aktörer
upphovsman: Main.DataConverter
ägare: Svenska folkskolans vänner
utgivare: Svenska folkskolans vänner
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 04.05.2009 av Main.DataConverter
Uppdaterat 04.05.2009 av Import