agrikultur-forstvetenskapliga examina

agrikultur-forstvetenskapliga examina kan avläggas vid Helsingfors universitets agrikultur-forstvetenskapliga fakultet inom jordbruk, skogsbruk, hushållsvetenskaper, miljövård och livsmedelsvetenskaper samt vid Östra Finlands universitet inom skogsbruk. Agrikultur-forstvetenskapliga examina är agronomie- och forstkandidatexamen (lägre högskoleexamen, titelförk. agr.o.forstkand., AFK), agronomie- och forstmagisterexamen (högre högskoleexamen, agr.o.forstmag., AFM), agronomie- och forstlicentiatexamen (agr.o.forstlic., AFL) samt agronomie- och forstdoktorsexamen (agr.o.forstdr, AFD). Utbildningsprogrammet för kandidatexamen omfattar 180 studiepoäng, programmet för magisterexamen dessutom 120 studiepoäng (högskoleexamina) och därutöver praktik. Universitetet kan berättiga den som avlagt agronomie- och forstmagisterexamen att använda titeln agronom eller forstmästare.

Aktörer
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
utgivare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
forstmästare, jordbruk, agronomer, skogsbruk, miljövård, skogsvetenskaper, livsmedelsvetenskaper, examina
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 19.01.2011
Uppdaterat 19.05.2016