Ahlman, Erik

Ahlman, Erik Gustaf (f. 8/5 1892 Åbo, d. där 27/8 1952), filosof, fil.dr 1916. A. hade en klassisk-filologisk utbildning. Han verkade som latinlektor i Viborg 1922-27, var 1926-30 docent i filosofi och 1931-35 adjunkt i klassisk filologi vid Helsingfors universitet samt 1935-48 professor i filosofi och teoretisk pedagogik vid pedagogiska högskolan i Jyväskylä, vars rektor han var 1940-48. Han blev 1948 professor i praktisk filosofi vid Helsingfors universitet. I sina talrika vetenskapliga skrifter dryftade A. bl.a. olika värdeteoretiska problem samt behandlade etiska och estetiska frågor. Bland hans arbeten märks Arvojen ja välineitten maailma (1920) och det postuma Ihmisen probleemi (1953).

Aktörer
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
utgivare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
filosofer, personer (individer)
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 19.01.2011 av Johan Lindberg
Uppdaterat 09.03.2016 av Import