aids

aids, förkortning för acquired immunodeficiency syndrome, förvärvat immunbristsyndrom. A. är en virussjukdom orsakad av HIV (humant immunbristvirus), som är ett lentivirus av gruppen retrovirus och som infekterar och eliminerar T-lymfocyter, varigenom kroppens immunförsvar slås ut. Skadorna på immunsystemet medför en extrem känslighet för många olika typer av infektioner. Tuberkulos är vanligt hos aidspatienter. En stor del av dem drabbas av vissa annars sällsynta tumörformer såsom Kaposis sarkom. Symptom vid a. och vid skeden som föregår a. är feber, trötthet, diarré, lymfkörtelförstoring, extrem avmagring och mental avtrubbning. HIV och därmed a. kan spridas via blod och blodprodukter, från moder till foster samt via samlag.

A. har varit känt sedan slutet av 1970-t. Aidsepidemin har nått en stor omfattning i synnerhet i vissa länder i Centralafrika och i USA. I Finland hade man i november 2002 konstaterat HIV-smitta hos 1 477 personer, och 359 av infektionerna hade framskridit till aidsstadiet. Under de senaste åren har behandlingsresultaten förbättrats tack vare att man har utvecklat många nya läkemedel med specifik effekt på HIV. Vården av finländska HIV-smittade och aidspatienter är koncentrerad till universitetscentralsjukhusens kliniker för infektionssjukdomar. (Tom Pettersson)
Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
hiv, aids
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 27.01.2011 av Johan Lindberg
Uppdaterat 09.03.2016 av Import