Airaksinen, Timo

Airaksinen, Timo (f. 25/4 1947 Vasa), filosof, fil.dr 1975. A. var assistent i teoretisk och praktisk filosofi vid Åbo universitet 1972-83 samt blev professor i praktisk filosofi vid Helsingfors universitet 1983. Han har skärskådat den liberalistiska samhällssynen ur filosofisk synvinkel, forskat kring moralfrågor i relation till kropp och kön samt granskat välfärdssamhället och försökt utveckla en normativ begreppsapparat för att göra debatten om klyftorna i välfärdssamhället klarare. Bland hans arbeten märks Moraalifilosofia (1987), Ethics of coercion and authority (1988), Of glamor, sex and De Sade (1991), Minuuden rakentajat (1999), New ethics - new society or the dawn of justice (2000), Rakkauden vangit (2001) och Tekniikan suuret kertomukset (2003).

Aktörer
upphovsman: Main.DataConverter
ägare: Svenska folkskolans vänner
utgivare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
filosofer, personer (individer)
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 04.05.2009 av Main.DataConverter
Uppdaterat 09.03.2016 av Import