Ambrosius

Ambrosius, tidigare Risto Jääskeläinen (f. 10/8 1945 Tohmajärvi), grekisk-ortodox kyrkoledare. A. vigdes till präst och munk inom den grekisk- ortodoxa kyrkan 1979 och var 1986-88 biträdande föreståndare för Valamo kloster. Han var biskop av Joensuu 1988-96 och blev metropolit av Uleåborg 1996 samt biskop i Helsingfors stift 2002. A. har genom sin utåtriktade aktivitet bidragit till att förstärka den ortodoxa kyrkans ställning i finländskt tros- och kulturliv. Han har bl.a. redigerat den historiska översikten Ortodoksinen kirkko Suomessa (1979). (Gustaf Widén)

Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: Main.DataConverter
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
biskopar, personer (individer), ortodoxa
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 04.05.2009 av Main.DataConverter
Uppdaterat 14.03.2016 av Import