Amnesty International

Amnesty International, internationell organisation, bildad 1961 i London där rörelsen har sitt högkvarter. Amnesty International, som är en partipolitiskt och ideologiskt obunden organisation, verkar bl.a. för frigivning av politiska fångar och för försvar av de mänskliga rättigheterna. Den finländska sektionen av Amnesty International, grundad 1967, förblev obetydlig fram till slutet av 1980-talet och började växa på allvar först under det följande decenniet. 2001 hade Amnesty International Finland ca 9 000 medlemmar. 2010 var medlemsantalet ca 35 000. Verksamheten finansieras huvudsakligen med medlemsavgifter och donationer. (J. Power, Vesi murtaa kiveä - Amnestyn historia, 2001)

Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
mänskliga rättigheter, internationella organisationer
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 19.01.2011
Uppdaterat 14.03.2016