Andersén, Harald

Andersén, Harald Fridolf (f. 4/4 1919 Hfrs, d. där 28/5 2001), körledare och kyrkomusiker, dipl.ekon. 1939, kantor-organistexamen vid Hfrs kyrkomusikinstitut 1942, studerade vid Sibelius- Akademin 1939-46. A. var 1939-82 kantor-organist i Mejlans, senare Tomas församling. Lektor vid Sibelius-Akademins kyrkomusikavdelning 1955-82, från 1958 dess föreståndare. A. intog en central ställning inom det kyrkomusikaliska förnyelsearbetet både på finskt och svenskt håll i Finland. Som förkämpe för förnyad tonbildning och utvidgad repertoar inom finländsk körsång grundade han Chorus Sanctae Ceciliae 1953, Sibelius-Akademins kammarkör Cantemus 1958, Klemetti-Opistos kammarkör 1959 och Radions kammarkör 1961. Som dirigent för dessa körer tog han initiativet till ny körmusik av bl.a. Bengt Johansson, Sulo Salonen, Aulis Sallinen, Erik Bergman och Einojuhani Rautavaara. Åtskilliga körledare har instruerats av honom vid Sibelius-Akademin, Klemetti-opisto och Martin Wegelius-institutet, till vars grundare han hörde 1957 (lärare där till 1984). Förbundsdirigent för Finlands svenska kyrkosångsförbund 1960-66 och för Finlands svenska manssångarförbund 1961-1972. Teol.dr h.c. 1974 (Åbo Akademi), statens tonkonstnärspris 1976, professorstitel 1978, Nordiska kyrkomusikrådets hederspris 2000.

AndersenHarald

Andersén, Harald. Förnyade finländsk körmusik. Foto: Privat samling, R. Andersén.

Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
kyrkomusiker, personer (individer), kördirigenter
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 19.01.2011
Uppdaterat 14.03.2016