Anhava, Tuomas

Anhava, Tuomas (f. 5/6 1927 Hfrs, d. där 22/1 2001), författare, översättare och litteraturkritiker, fil.kand. 1947. A. verkade 1948-61 som förlagstjänsteman och var medarbetare och huvudredaktör i ett flertal litterära tidskrifter. Han har kallats den finska litteraturens främsta ateljékritiker under decennierna efter andra världskriget. A. hörde till dem som på 1950-t. stakade ut vägen mot en västerländsk modernism inom den finska lyriken. Hans egen lyriska produktion är sparsam och omfattar endast fem diktsamlingar, bland vilka särskilt märks 36 runoa (1958); i den kan spåras inflytelser dels från japansk och kinesisk lyrik, dels från anglosaxiska modernister. På svenska utgavs 1988 samlingen Dikter i urval och översättning av Bo Carpelan, som A. själv översatt till finska. För övrigt översatte han bl.a. klassiska japanska tankadikter och Ezra Pound till finska. A. var den förste författaren som 1970 utnämndes till konstnärsprofessor för en femårsperiod.

Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: Main.DataConverter
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
författare, personer (individer), recensenter, översättare
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 04.05.2009 av Main.DataConverter
Uppdaterat 16.03.2016 av Import