Annala, Vilho

Annala, Vilho (f. 17/1 1888 Lappo, d. 28/7 1960 Hfrs), historiker och politiker, fil.lic. (disp.) 1929. A. tjänstgjorde 1918-29 som statistiker vid olika ämbetsverk och var 1930-45 direktör vid Järnvägsstyrelsen; docent i nationalekonomi och statistik vid Helsingfors universitet 1930-51, professor 1951-58. Han var en av extremhögerpartiet IKL:s ledande gestalter och hörde till dem som sökte hålla partiet på den parlamentariska linjen; riksdagsman 1933-45. A. var IKL:s ende representant (andre kommunikationsminister) i den samlingsregering som utnämndes vid krigsutbrottet 1941 och satt fram till 1943. Utgav flera företagshistoriker samt en sammanställning av glasbruksindustrins historia, Suomen lasiteollisuus 1681-1931 (3 bd, 1931-48).

Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: Main.DataConverter
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
historiker (forskare), politiker, personer (individer), högerpartier, statistiker (yrken)
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 04.05.2009 av Main.DataConverter
Uppdaterat 16.03.2016 av Import