Anttila, Lauri

Anttila, Lauri Juhani (f. 24/4 1938 Uleåborg), inredningsarkitekt, skulptör, media- och fotokonstnär, konceptkonstnär. A. utbildades till inredningsarkitekt vid Konstindustriella läroverket 1961-65 men hade redan tidigare genomgått konstföreningens i Lahtis skola 1959-60 och Finlands konstakademis skola 1960-61. Han titulerades ännu i början av 1980-t. inredningsarkitekt, även om han debuterade som bildkonstnär redan 1960. A. tillhör pionjärerna bland de finländska konceptkonstnärerna på 1970- t., men vann erkännande först på 1980-t. Under vandringar i Sibirien, Färöarna, Kanada och Lappland dokumenterade A. naturen med sin kamera. Sina systematiska iakttagelser av bl.a. ekosystemet samt människans och naturens relationer har han sammanställt till utställningar som domineras av svartvita fotografier med inslag av akvareller, kolteckningar och föremål från naturen. A. har verkat som lärare vid Konstindustriella läroverket, Konstindustriella högskolan och Finlands konstakademis skola samt varit rektor (1988-94) och professor vid Bildkonstakademin. Medverkade i planeringen av vetenskapscentret Heureka och har skrivit talrika artiklar i bl.a. konsttidskriften Taide. (Bengt von Bonsdorff)
Aktörer
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
utgivare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
skulptörer, personer (individer), inredningsarkitekter, mediekonstnärer
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 12.09.2011 av Johan Lindberg
Uppdaterat 16.03.2016 av Import