Apoteksmuseet

Apoteksmuseet, Åbo, invigt 1958, är inrymt i en f.d. storborgargård från 1700-t. vid stranden av Aura å. Gården har uppkallats efter Wilhelm Johan Quensel, en hovrättstjänsteman som 1694 flyttade in från Stockholm. Den hade många ägare under 1700- och 1800-t. och övergick slutligen i stadens ägo. Större delen av gårdens gatulänga överläts 1956 till Åbo stads historiska museum som lokal för det länge påtänkta A. Museet omfattar en apoteksofficin, materialrum och laboratorium samt apotekarbostad och sedan 1978 hela gården. Inredning och övriga inventarier härstammar till största delen från 1800-talsapotek i olika delar av landet.

Apoteksmuseet

Apoteksmuseet. Huset hör till de byggnader som överlevde Åbo brand 1827. Foto: Schildts bildarkiv, H. Ekberg.

Aktörer
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
utgivare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
museer, apotek
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 19.01.2011 av Johan Lindberg
Uppdaterat 16.03.2016 av Import