Arbetseffektivitetsföreningen

Arbetseffektivitetsföreningen (Työtehoseura, TTS), Hfrs, statsunderstödd riksorganisation, gr. 1924, som har till ändamål att främja forskning och utbildning inom lant- och skogsbruk och huslig ekonomi. A. utför forsknings- och utvecklingsarbete samt bedriver utbildnings- och konsultverksamhet. Upprätthåller (sedan 1947) en forsknings- och utbildningscentral i Nurmijärvi samt hotell- och restauranginstitutet Lönnrot Opisto i Sammatti, som går tillbaka på en testamentarisk donation av Elias Lönnrot 1897 och övertogs av A. hundra år senare. (P. Pulma, Työtehoseuran kuusi vuosikymmentä, 1984)

Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: Main.DataConverter
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
organisation (samhälleliga fenomen), arbetseffektivitet
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 04.05.2009
Uppdaterat 16.03.2016