Arbetshälsoinstitutet

Arbetshälsoinstitutet (tidigare Institutet för arbetshygien), fi. Työterveyslaitos, Hfrs, gr. 1950, forsknings- och sakkunniginrättning inom områdena arbetshälsa och arbetarskydd. Med syfte att främja arbetsförmåga, hälsa och livskvalitet hos landets befolkning i arbetsför ålder bedriver Arbetshälsoinstitutet forskning, förmedlar information, erbjuder sakkunnigservice och utbildar sakkunniga. Institutet upprätthölls ursprungligen av en stiftelse, förstatligades 1978 och verkar sedan dess under social- och hälsovårdsministeriets ledning och tillsyn. Centralinstitutet i Hfrs och nätet av regioninstitut i Uleåborg, Kuopio, Villmanstrand, Tfrs och Åbo samt Nylands regioninstitut i Hfrs betjänar alla arbetsplatser i Finland. Vid Arbetshälsoinstitutet verkar redaktionen för Työ Terveys Turvallisuus, en facktidskrift inom området arbetshälsa och arbetarskydd. (Tom Pettersson)
Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 09.12.2010 av Johan Lindberg
Uppdaterat 09.12.2010 av Import