ArcadaArcada, Nylands svenska yrkeshögskola, Hfrs, gr. 1998, är en svenskspråkig högskola, som särskilt värnar om den finlandssvenska befolkningens behov av utbildning. Regionalt sett bär Arcada ett ansvar för utvecklingen av samhälls- och näringsstrukturen i Mellannyland och Östnyland. Tvärfacklighet, som möjliggör specialisering, fortbildning och forskning, är viktiga vid Arcada, som leds av ett förvaltningsråd, en stiftelsestyrelse och en högskolestyrelse. Den operativa verksamheten leds av yrkeshögskolans rektor och prorektorer. Vid Arcada kan man avlägga yrkeshögskoleexamen inom hälso- och socialvård, handel och administration, hotell-, restaurang- och turismbranschen samt teknik och media. År 2010 hade Arcada ca 2 700 studerande. För Arcada färdigställdes 2002-2006 ett campusområde i Arabiastranden.

Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
svenskspråkiga, yrkeshögskolor
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 19.01.2011
Uppdaterat 31.03.2016