Aspö

Aspö, ögrupp i Korpo, ca 20 km s. om huvudön. En hamnplats vid A., Aspaesund, omnämns i den kända danska segelledsbeskrivningen från 1300-talet. Kapellet på A. har möjligen anor från medeltiden, men omtalas första gången 1696, varefter kapellbyggnader av trä avlöst varandra 1828, 1850 och 1905; den sistnämnda ödelades av en storm 1949. Den nuvarande kapellbyggnaden av sten uppfördes 1955-56 av ett sällskap ekumeniska ungdomar av olika nationalitet. Ön har numera gästhamn med hamnservice.

Aspoe

Aspö utanför Kotka har ett fiskeläge med anor från 1600-t. Svenska flottan använde bukten på bilden (Kylänlahti, 'byviken') som ankarplats på 1700-t. Foto: Kotkan Matkailupalvelu, Lentokuva Vallas.

Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
ortnamn, medeltiden, skärgårdar, öar, kapell, plats
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 19.01.2011
Uppdaterat 18.03.2016