Backlund, Georg

Backlund, Anders Georg (f. 9/12 1905 Närpes, d. där 28/7 2002), politiker och tidningsman. B. vistades under depressionsåren 1929-32 i USA, där han anslöt sig till arbetarrörelsen. Efter återkomsten till hemlandet utgav han 1937-39 veckotidningen Folkviljan i Vasa. B. fängslades i början av fortsättningskriget och tjänade i en fångbataljon fram till hemförlovningen 1943. Han innehade många viktiga poster inom den folkdemokratiska rörelsen; riksdagsman 1958-70. Chefredaktör för Folktidningen Ny Tid 1972-77. På äldre dagar gjorde B. en uppmärksammad insats som amatörskådespelare bl.a. vid Närpes teater (Brecht, Bertolt).

BacklundGeorg

Backlund, Georg. Hörde till dem som under depressionen i 1930-talets USA blev övertygade om att endast socialismen hade framtiden för sig. Foto: Vasabladet, L. Lassfolk.

Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
politiker, journalister, personer (individer), folkdemokrater
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 19.01.2011
Uppdaterat 21.03.2016