Backmansson, HugoBackmansson, Hugo Elias (f. 17/4 1860 Pemar, d. 19/11 1953 Hfrs), målare. B. tjänstgjorde till en början som officer i ryska armén, men tog 1899 (överstelöjtnants) avsked och ägnade sig därefter åt konsten, bl.a. som bataljmålare i Manchuriet under rysk- japanska kriget 1904-05 och som chef för de ryska bataljmålarna under första världskriget från 1917. B., som erhållit sin konstnärliga utbildning bl.a. vid Åbo ritskola 1870-73 och konstakademin i Petersburg 1894 -99, målade främst bataljmålningar, landskap och porträtt, men också färgrika marockanska vyer under flera resor till Marocko 1907-39. (E. Vasström, Bland konstnärsfolk, 1951; H. B. 1860-1953, 1995)

I Amos Andersons konstmuseum i Helsingfors pågick från oktober 2010 till januari 2011 en utställning över Backmanssons resemotiv m.m. Under sommaren 2010 visades hans verk även i Konstsamfundets regi på Söderlångvik gård i Dragsfjärd (red.)
Aktörer
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
utgivare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
målare (konstnärer), personer (individer)
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 13.03.2012 av Johan Lindberg
Uppdaterat 21.03.2016 av Import