Baggböle

Baggböle, fi. Pakila, del av norra stordistriktet i Hfrs inom det 1946 inkorporerade området, gränsar i ö. till Vanda å; 10 108 inv., varav 6 490 (2008) i distriktet Västra B. (Länsi-Pakila), beläget v. om Tusbyvägen. Östra B. (Itä-Pakila) bildar huvudstadens till invånarantalet minsta distrikt med ca 3 600 inv. och villabebyggelse huvudsakligen från 1940- o. -50-t.

B. var en sedan medeltiden (1417) känd by i Helsinge socken. Där uppstod mot slutet av 1900-talets första decennium B. villastad (884 inv. 1915), sedan tre andelslag ("Lepola", "Alku" och "Elo"), som bildats av huvudstadens arbetarbefolkning, 1908-10 inköpt hela Prästbacka hemman och halva Lantmätars skatterusthåll. Bebyggelsen förlades huvudsakligen till byns skogsmarker. Rutstadsmönstret, som är ovanligt för gamla förortsområden, utgör en direkt följd av storskiftesförrättningar på 1770-t., eftersom gatorna dragits längs skifteslinjerna. Efter andra världskriget grundades i B. ett bosättningsområde för den från Karelen förflyttade befolkningen. Den traditionella villadominerade bebyggelsen har sedan början av 1970-t. starkt förändrats och blivit radhuspräglad, samtidigt som inslaget av höginkomsttagare markant ökat. (Pakilan seudun historia, 1985)
Baggboele

Baggböle kyrka byggdes urspr. gemensamt av församlingsborna och stod färdig 1950. Femtio år senare utvidgades templet enligt ritningar av Juha Leiviskä. Den nya delen invigdes 2002. Foto: Sakari Niemi.
Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
historia, befolkning, bebyggelse, byar, andelslag, områden, stadsdelar, förorter, bebyggelsehistoria, hemman (jordegendom)
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 04.05.2011
Uppdaterat 22.03.2016