Barnets borg

Barnets borg, Hfrs, specialsjukhus för barnkroniker, gr. 1918. Barnets borg upprätthölls 1921-67 av Mannerheims barnskyddsförbund, som följande år överlät det till ett kommunalförbund (sedermera samkommun), bildat av 105 kommuner i s. Finland. 1997 övertogs det av Helsingfors universitetscentralsjukhus. Den i 12 våningar uppförda sjukhusbyggnaden, utvändigt smyckad med reliefer av S. Tohka, färdigställdes 1948 (E. Borg/O. Flodin/O. Sortta). Presidentmakan Alli Paasikivi spelade en viktig roll vid dess tillblivelse. 1959 tillkom en lägre flygelbyggnad.


Barnets_borg_SB_TL.jpg

Barnets borg visades i synnerhet under sina första decennier, på 1950- och 60-talen, med stolthet upp för höga utländska gäster på besök i Finland. Stoltheten gällde den höga medicinska standard man hade uppnått på inrättningen. Foto: Schildts bildarkiv, T. Leinonen.
Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
barn, sjukhus, barn i småbarnsåldern, specialsjukvård, kroniska sjukdomar
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 03.05.2012
Uppdaterat 04.04.2016