barnmorska

barnmorska, sjukskötare med specialutbildning i obstetrisk och gynekologisk vård och med uppgift att vårda kvinnor under graviditet, förlossning och barnsäng. Barnmorskeexamen kan avläggas vid ett drygt halvdussin yrkeshögskolor, bl.a. Arcada och vid yrkeshögskolan Novias enhet i Vasa. För utbildningen krävs 270 studiepoäng, vilket normalt tar fyra och ett halvt år i anspråk.

En barnmorska kan arbeta inom den offentliga eller privata sektorn, med primärvård eller specialsjukvård, självständigt eller i team. Finlands barnmorskeförbund (Suomen kätilöliitto), Hfrs, gr. 1919, anslöt sig 1982 till sjukvårdarcentralorganisationen Tehy som övertog den fackliga intressebevakningen. Barnmorskeförbundet är sedan dess en ideell organisation som bl.a. ger ut Kätilölehti - Tidskrift för barnmorskor, som uppstod 1963 genom sammanslagning av en finsk och en svensk tidskrift, grundade 1896 resp. 1906.

De första utbildade barnmorskorna i Finland verkade på 1750-talet i Österbottens kuststäder. En utbildningsanstalt för barnmorskor grundades 1816 vid akademin i Åbo och flyttades 1833 med denna till Helsingfors. Där handhade universitetets förlossningsanstalt undervisningen av barnmorskor (tvåspråkig från 1859) till 1934, då ett självständigt statligt barnmorskeinstitut upprättades. Detta inrymdes 1959 i en ny, tidsenlig byggnad i Gumtäkt.

Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
sjukskötare, graviditet, barnmorskor, obstetrik, gynekologi, förlossning, barnsängstid
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 19.01.2011 av Johan Lindberg
Uppdaterat 04.04.2016 av Import