bibliografier

bibliografier, förteckningar över tryckt litteratur. De tidigaste ansatserna till en nationalbibliografi över Finlands litteratur framträdde på 1860-t. En banbrytande allmänbibliografi var S.G. Elmgrens Öfversigt af Finlands litteratur 1542-1863 (2 bd, 1861-65). Det finska bokbeståndet kartlades i F.W. Pippings grundläggande Förteckning öfver i tryck utgifna skrifter på finska (1856-57). En egentlig fortlöpande nationalbibliografi över den finskspråkiga litteraturen utgör den av Finska litteratursällskapet publicerade serien Suomalainen kirjallisuus, som fördes fram till 1938 i den avslutande 15:e volymen. Även en 16:e volym utgavs av Finska litteratursällskapet, men eftersom denna innehöll såväl svenskspråkig som finskspråkig litteratur ändrades namnet till Suomen kirjallisuus. Helsingfors universitetsbibliotek (sedan 2006 Nationalbiblioteket) övertog 1944 redigeringen av den allmänna löpande nationalbibliografin. Den äldre finländska litteraturen sammanställdes 1996 i Finlands nationalbibliografi 1488-1700 av T. Laine och R. Nyqvist. Från tiden före 1939 har förteckningen över landets svenskspråkiga litteratur vissa luckor; en motsvarighet till Suomalainen kirjallisuus är den 1892-1981 utgivna Katalog över den svenska litteraturen i Finland, som omfattar perioden 1886-1938, med ett kompletterande bihang för åren 1939-43. En förteckning över ryskspråkig litteratur utgiven i Finland, Suomen venäjänkielisen kirjallisuuden bibliografia 1819-1972 (1988), sammanställdes av B. Hellman och J. Kjellberg.

Suomen kirjallisuus upphörde att komma ut i bokform år 1994. Numera utgör den kontinuerligt uppdaterade online-databasen FENNICA Finlands nationalbibliografi. Databasen upprätthålls av Nationalbiblioteket vid Helsingfors Universitet (fram till 2006 m. namnet Helsingfors Universitetsbibliotek) och innehåller uppgifter om monografier, periodika, kartor, audiovisuellt material och adb-registreringar tryckta eller på annat sätt producerade i Finland. Dessutom ingår uppgifter om publikationer som har utkommit utomlands men som har finländsk upphovsman eller handlar om Finland. Databasen innehöll vid ingången av 2010 över 860 000 referenser. Referenser till noter och musikinspelningar finns i databasen VIOLA och artikelreferenser i databasen ARTO. - I den finländska bibliografiska litteraturen ingår fackbibliografier från ett stort antal områden. Ett populärt bibliografiskt fack är personbibliografierna.

Aktörer
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
utgivare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
bibliografier
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 23.04.2012
Uppdaterat 07.04.2016