BillnäsBillnäs, fi. Pinjainen, bruksort i Raseborg vid Svartå å närmast v. om Karis, har vuxit upp kring B. järnbruk, anlagt 1641 vid B. fors av Carl Billsten. Masugnen från 1639 låg dock ett stycke uppströms vid Landsbro. Bruket, som uppkallats efter grundaren (orten gick tidigare under namnet Skavistad, nämnt 1326), omfattade masugnen och två stångjärnshammare. Det var (jämte bruken i Fagervik och Skogby) i familjen Billstens ägo till 1723, då det i förstört skick efter stora ofreden inköptes av släkten Hising (adlad Hisinger), som var dess ägare till 1898. Detta år övertogs bruket av Billnäs bruks aktiebolag (i vilket aktiemajoriteten 1918-22 förvärvades av nuv. Oyj Fiskars Abp), varvid egendomen Villa Billnäs, bebyggd bl.a. med en ståtlig tegelbyggnad i italiensk renässansstil (L. Sonck, 1916-17), utbröts från bruksegendomen (796 ha). På B. tillverkades fram till slutet av 1800-t. endast stångjärn, knippjärn och i mindre skala manufaktursmiden, men 1888-90 anlades en spadfabrik och en verktygsfabrik efter amerikansk modell, vilkas alster (spadar, skyfflar, hackor, högafflar, grepar, yxor m.m.) snart överflyglade den äldre produktionen; stångjärnstillverkningen upphörde 1904. Under 1800-talets tre sista decennier var B. landets viktigaste järnbruk. Vid sidan av metallindustrin bedrevs där tillverkning av kontorsmöbler mellan 1909 och 1970, möblerna har sedermera för sin höga kvalitet i utförandet blivit samlarobjekt på antikmarknaden.

De gamla smedjorna vid ån övergavs sedan Fiskarsbolaget uppfört bl.a. en fjäderfabrik (1964, sedermera i annan ägo, nedlagd 2006) och en sax- och knivfabrik (1973), som placerades närmare Karis. Aktiebolaget (Oy Billnäs Ab) fusionerades 1959 med Oy Fiskars Ab, som 1983 sålde B. till kommunen. Denna bildade s.å. fastighetsbolaget Pojo bruksindustri Ab, vilket i sin tur 2008 sålde huvuddelen av bruket till Management Events Oy, ägt av entreprenören Olli Muurainen. Dennes fastighetsbolag Billnäs samlade verk Ab förvärvade 2009 ytterligare ett område av Fiskarsdotterbolaget Ferraria Oy Ab och ökade därned sitt markinnehav till toltalt 10 ha, inklusive ett stort antal byggnader. Bruksmiljön i B. används som arena för olika evenemang främst sommartid, bl.a. en antikmarknad (sedan 1991) och etnofestivalen Faces (sedan 1999). Plantskolan i B. är landets äldsta med anor från 1700-t. (H. Tegengren, B. bruks historia, 1938; S. Björkman/A. Heporauta/T. Tuomi, B. - fem årtionden av industri- och samhällshistoria, 1991; A. Helsing, Berättelser från B. 1-2, 1986-2006)


Billnaes

Billnäs är en av landets äldsta industriella miljöer. Idag arrangeras där olika kulturella evenemang. Foto: Sakari Niemi.

BillnaesSmiden_reklam1932.jpg

Billnäs. Annons från tidigt 1930-tal över Billnäs bruks Aktiebolags produkter. Schildts bildarkiv.
Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
järnbruk, bruk (industrier), masugnar, manufakturer, smiderier, redskap
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 20.03.2012
Uppdaterat 07.04.2016