biodling

biodling idkades i Finland troligen tidigast i mitten av 1700-t., bl.a. på Fagerviks gård i Ingå. Pehr Kalm införde bin till Åbo akademi 1765. Kring sekelskiftet 1800 började b. genom Finska hushållningssällskapets åtgärder få en viss spridning bland allmogen ända upp till s. och mell. Österbotten. Sällskapets skattmästare, kammarrådet Arndt Johan Winter (1744-1819), som var en föregångsman på området, importerade 1800 18 bisamhällen från Sverige. Åbotrakten blev tidigt ett centrum för b., som spred sig utmed sydkusten ända till Karelen; dit nådde impulser även från Ingermanland. Privatpersoner, särskilt präster, hade stor andel i utbredandet av b. under 1800-t. och i början av 1900-t. Senare spelade bl.a. folkskollärare en viktig roll i sammanhanget.

Idag återfinns biodlarna inom alla yrken och samhällsskikt. Yrkesmässig b. har av tradition varit sällsynt, men sedan ca 1990 har antalet yrkesmässiga biodlare ökat; 2001 uppgick de till ca 400. Totalt fanns det år 2001 ca 4 100 biodlare i Finland, med ca 40 000 bisamhällen. Finland producerar 1,2-2,3 milj. kg honung per år, vilket utgör ca 60 % av den inhemska konsumtionen (2001).

B:s största betydelse ligger dock inte i honungsproduktionen, utan i binas pollinerande verksamhet. Ett hot mot b. uppdagades år 1980, då kvalstret Varroa destructor för första gången påträffades i Finland. Denna från Fjärran Östern härstammande biparasit medförde stora förluster av bisamhällen under 1980- och -90-t., men kan numera bekämpas kemiskt, med skötselåtgärder etc. Landets viktigaste biodlingsregioner är Nyland, Egentliga Finland, Satakunta och Sydösterbotten. Näringens utveckling främjas av Finlands biodlares förbund (Suomen mehiläishoitajien liitto), Hfrs, gr. 1983, som utger tidskriften Mehiläinen. Förbundet handhar bl.a. kontakterna till myndigheterna, arrangerar kurser och fortbildning samt värvar nya biodlare. Bland dess medlemsorganisationer märks Finlands biodlarförening, gr. 1908, vars verksamhetsområde täcker landets sydkust. Marknadsföringen av honung sköts av biodlarna själva eller genom kommersiella förpackare. Finland har en egen honungsförordning som kompletteras med EU-direktiv (det senaste av 2001). (A. Rauhala, Suomen mehiläishoidon varhaisvaiheet, 1953; K. Huotari, Mehiläishoidon kotiutuminen Suomeen ja vaiheet järjestäytymiseen asti itsenäisyyden ajan alulla, 1995; Information utgiven av Finlands biodlares förbund, 2001; K. Kiljander, Finlands biodlarförening 100 år, 2008)
Aktörer
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
utgivare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
historia, organisationer, biodling (arbete), biodling (ekonomi), förordningar
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 21.01.2011
Uppdaterat 07.04.2016