bisamråtta

bisamråtta (Ondatra zibethica), sorkdjur, som lever i vatten; härstammar från Nordamerika. B. inplanterades 1919 och 1922 i Finland, där den spritt sig ända upp till Lappland och över Torne älv till Sverige på 1950-t. Djuret är p.g.a. sin värdefulla päls föremål för fångst; årligen fås numera 10 000-20 000 skinn. Fångst av b. (som var fridlyst en period i början av 1950-t.) har på senare år varit tillåten i hela landet från januari-februari till mitten av juni.

Aktörer
upphovsman: Main.DataConverter
ägare: Svenska folkskolans vänner
utgivare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
bisam, råttor, gnagare
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 04.05.2009
Uppdaterat 08.04.2016