Björkboda

Björkboda, bruksort i Dragsfjärd, 420 inv. (2002). Björkboda har vuxit upp kring ett järnbruk, anlagt 1732 av Mikael Hising. Där bearbetades tackjärn från syskonbruket Dalsbruk. De båda bruken skildes åt vid ett arvskifte 1856, då Björkboda och det därmed förenade Sunnanå bruk övertogs av Anders Ramsay, som i slutet av 1850-talet lade ned hammarsmidet och inrättade ett valsverk, upparbetade jordbruket m.m. Ramsay gjorde bl.a. p.g.a. ofördelaktiga konjunkturer konkurs 1863, varvid bruket kom i andra händer. Det inköptes 1900 av disponenten på Mathildedals bruk, Edvard Frisk, för ett samtidigt bildat familjebolag, Björkboda bruk Ab, i vilket aktiemajoriteten 1977 övertogs av Oy Wärtsilä Ab. Tillverkningsprogrammet omfattade till en början huvudsakligen lås och byggnadssmide, senare även bl.a. gardinstänger och persienner. Bruket, som numera ingår i Assa Abloy-koncernen (Abloy) och 2002 sysselsatte ca 120 personer, tillverkar idag bl.a. mellandörrs-, cylinder- och säkerhetslås. Ett låsmuseum inrättades 1979 på bruket.

Bruksegendomen, bildad på 1730- talet genom sammanslagning av flera hemman i Björkboda by, omfattar efter en delning 1985 ca 260 ha, varav 80 åker. Den på 1780-talet uppförda huvudbyggnaden, som på 1840-talet försågs med två empirebetonade envåningsflyglar, är en av landets ståtligaste gustavianska herrgårdsbyggnader. Björkboda bruksgård köptes 1985 av familjen von Wendt, medan den andra delen, Björkboda gård (187 ha), fortfarande är i släkten Frisks ägo. (Herrgårdar i Finland II, 1928; G. Nikander/E. Jutikkala, Säterier och storgårdar i Finland II, 1942)
Bjoerkboda

Björkboda herrgård ligger utomordentligt idylliskt vid en liten insjö på Kimitoön. Foto: Schildts bildarkiv, H. Ekberg.
Aktörer
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
utgivare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
järnbruk, gustavianska tiden, egendom, lås, bruk (industrier), smiderier, gustaviansk stil
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 19.01.2011
Uppdaterat 08.04.2016