Björksten, Johan Isak

Björksten, Johan Isak (f. 15/12 1828 Lovisa, d. 4/3 1912 Hfrs), läkare, med.o.kir.dr 1860, far till Elli Björksten. Efter att ha varit provinsialläkare i Villmanstrand och Tammela tjänstgjorde Björksten 1878-1912 som medicinalråd i medicinalstyrelsen. Han utgav arbetet Vaccinationens historia i Finland (2 bd, 1902-08). Erhöll arkiaters titel 1896.

Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
historia, läkare, personer (individer)
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 19.01.2011
Uppdaterat 08.04.2016