Björnram, Gustaf

Björnram, Gustaf (f. 27/3 1745 Savolax?, d. 28/3 1801 Stockholm), frimurare; blev student i Åbo 1768, var en tid militär och avancerade till löjtnant, men tog avsked och blev sedan hertig Karls handsekreterare samt finsk tolk i Stockholm. Den som frimurare, andeskådare och spåman ryktbare B. stod högt i gunst hos hertigen och särskilt hos G.A. Reuterholm samt tillhörde en tid även kretsen kring Gustav III. (G. Rein, Mystikern B., 1938)

Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: Main.DataConverter
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
svenska tiden, personer (individer), frimurare, siare
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 04.05.2009
Uppdaterat 19.04.2016