Blomstedt, Aulis

Blomstedt, Yrjö Aulis Uramo (f. 28/7 1906 Jyväskylä, d. 21/12 1979 Esbo), arkitekt. B. avlade arkitektexamen 1930 och var 1958-66 professor i arkitektur (lärostolen för offentliga byggnader) vid Tekniska högskolan; verkade från 1945 som privatarkitekt. Han var en av Finlands ledande teoretiker inom byggnadskonsten och gjorde sig gällande som en skarpsinnig utforskare av arkitekturens grundproblem. B. framträdde på 1930-t. som talesman för en arkitektur, uppbyggd enligt strängt matematiska principer och utvecklade senare i Le Corbusiers efterföljd ett på den mänskliga kroppens aktionsradie beräknat modulsystem. Bland hans arbeten märks tillbyggnaden för finska arbetarinstitutet och ett flertal bostadshus i Hfrs (stadsdelen Mejlans). I Esbo har byggnader uppförts enligt hans ritningar bl.a. i Hagalund (t.ex. radhus för konstnärer, 1955) och Sökö. (H. Sarjakoski, Rationalismi ja runollisuus. A. B. ja suhteiden taide, 2003)

BlomstedtAulis

Blomstedt, Aulis. Bostadsaktiebolaget Puntarpääs hus i Sökö, Esbo. Byggnaden (uppförd 1973- 74) bryter mot den övriga bebyggelsen i den typiska 1970-talsförorten. Foto: Schilds bildarkiv, T. Leinonen.

Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
arkitekter, personer (individer)
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 19.01.2011 av Johan Lindberg
Uppdaterat 14.04.2016 av Import