Blomstedt, Juhana

Blomstedt, Yrjö Juhana (född 20/12 1937 Helsingfors, död 3/8 2010 Lojo), målare, grafiker. B. studerade 1957-61 vid Finlands konstakademis skola och ställde ut första gången 1962, separatutställningar sedan 1965. Hans medverkan i De ungas utställning i Helsingfors konsthall 1966 innebar ett konstnärligt genombrott. B. blev från första början en hängiven anhängare av konkretismen som i hans måleri i början antog en meditativt asketisk form. I hans enkla och sparsamma geometriska kompositioner i akryl på duk och gouache på papper ingick mot slutet av 1960- t. optiska effekter som hade en mjuk kinetisk verkan. Vid denna tid arbetade B. redan i Paris där han stannade hela 1970-t. med god inblick i den moderna franska konsten. B. utförde 1978 en stor väggmålning för Alkos centrallager på Sundholmen. Han verkade som teckningslärare 1957-63 och konstkritiker 1957-64 samt har skrivit artiklar om konst bl.a. i Taide-lehti, Teekkari och Arkkitehti-lehti, undervisade 1971-72 vid Minneapolis College of Art and Design och 1985-90 vid Bildkonstakademin, där han 1989 blev tf. professor och 1991-94 verkade som professor. (Bengt von Bonsdorff)
Aktörer
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
utgivare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
målare (konstnärer), personer (individer), grafiker (bildkonstnärer)
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 07.01.2011
Uppdaterat 14.04.2016